บช.น.แจ้งปิด 40 เส้นทาง ซ้อมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 16.00 น.