การบินไทย แจงเหตุ เครื่องบิน ถูกรถขนอาหารชนที่ปารีส