ตกลง "เขตอำนาจอธิปไตยไทย" อยู่ตรงไหน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


จากกรณีที่พบสิ่งปลูกสร้างกลางทะเล จ.ภูเก็ต อยู่ห่างจากฝั่ง 14 ไมล์ทะเล จึงถือว่าอยู่นอกราชอาณาจักรไทย เพราะ อยู่ห่างจากฝั่งเกิน 12 ไมล์ทะเล ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ทำให้เกิดคำถามถึง “เขตอำนาจอธิปไตยของไทย” ว่าอยู่ตรงไหนบ้าง ทั้งบนดิน บนฟ้า และในน้ำ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน