เผย ทีโออาร์ บริษัทลูกชาย พล.อ.ปรีชา ได้งานกองทัพภาคที่ 3