เปิดกรุ !! “สนธิรัตน์” พระ 32 องค์ กว่า 30 ล้านบาท