“นักวิชาการ” เปิดเวทีแสดงจุดยืน ไม่สนับสนุนกัญชาเสรี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ภายในงาน สัมมนา'มองกัญชาให้รอบด้าน' โดย ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 23 ร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวคิด “เสรีกัญชา” ซึ่งต้องมองในหลายๆ มิติ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน