เปิดสอน “กัญชาศาสตร์” แห่งแรกของไทย


คณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร ม.รังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ แห่งแรกในประเทศไทย เน้นนวัตกรรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์

TOP ประเด็นร้อน