ฟอร์บส์ เผย "เศรษฐีไทยเผชิญจุดสะดุด" มีทรัพย์สินลดลง