“อนุทิน” กั๊ก ยังไม่จัดตั้งรัฐบาล กำลังฟังเสียงประชาชน