"นพ.ปราเสริฐ" เข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานรางวัล “ชัยนาทนเรนทร” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร พ.ศ. 2561 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณแก่นายแพทย์ปราเสริฐ และครอบครัวเป็นล้นพ้น โดยปีนี้ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ชัยนาทนเรนทร” นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร

รางวัล “ชัยนาทนเรนทร” เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลที่มีผลงานด้านการสาธารณสุขดีเด่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้อัญเชิญพระนาม “ชัยนาทนเรนทร” เป็นชื่อรางวัล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร  ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุข

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะพิจารณาจากผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในภาครัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป  ที่อุทิศตนด้วยความเสียสละในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และส่งผลในระดับชาติ อย่างน้อย 5 ปี 

โดยในปีนี้ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ชัยนาทนเรนทร” นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร โดยได้รับการยกย่องให้เป็นนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลชั้นนำประเทศ

โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 รวมทั้งบริหารงานด้านการสาธารณสุขของประเทศ การคมนาคม และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขไทยได้ประสบความสำเร็จ สร้างความพึงพอใจให้กับสังคมในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังมีผลงานประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณและองค์กรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลภาคเอกชนในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีกลุ่มโรงพยาบาลในเครือบริษัท ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ 20 แห่ง กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช 6 แห่ง กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท 5 แห่ง กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล 5 แห่ง และโรงพยาบาลอื่น ๆ 7 แห่ง

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ