“ทักษิณ” – “ติยะไพรัช” ความเหนียวแน่นที่ส่งผ่าน จากพ่อสู่ลูก จากการเมืองสู่ธุรกิจฟุตบอล