บั้งไฟระเบิดตูม!! พุ่งทะลุหลังคาตกกลางชุมชน เจ็บ 1 คน