พยาบาล ช่วยผู้ป่วยอุบัติเหตุ จับเปลี่ยนเสื้อ พบยาบ้า 100 เม็ด