เจ้าของสุดงง ส่งรถซ่อมศูนย์ฯ แต่พบป้ายทะเบียนรถตัวเองไปโผล่รถคนอื่น