อังกฤษ จับมือดิสนีย์ ทำป้ายจราจรพิเศษเป็นตัวการ์ตูน