ผู้เชี่ยวชาญยัน "หัวเว่ย" ยังใช้ได้ แม้อนาคตถูกแบน