ศึกชิง “ประมุข” นิติบัญญัติ ยังไม่แน่ ใครคว้าพุงปลา