สธ. ชี้ ทั่วโลกไม่เคยมีรายงาน“กัญชา”รักษาเอชไอวีได้