หมายถึงใคร? “ที่ปรึกษาบิ๊กป้อม” บอกอย่าให้คนขายชาติ แฝงตัวเข้ามาบริหารสาธารณสุข