ชาวอิสราเอลไม่พอใจนายกฯยุบสภา จวกนักการเมืองบางคน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว