​รมว.เกษตรฯ ไม่ประทับใจผลงานรอบ 6 เดือน กังวลแรงงานภาคเกษตร 7 ล้านครัวเรือนเข้าสู่วัยชรา-มีหนี้สูง