รพ.ศิริราช ปลดแล้ว ป้าย “มนุษย์กินคน” ออกจากตู้แสดงร่าง “ซีอุย”