“มงคลกิตติ์” ประกาศลั่น ขอเป็นองครักษ์พิทักษ์ “ประยุทธ์”