ประธานวุฒิสภา ชี้ สมาชิกรัฐสภาอภิปรายคุณสมบัติ "พลเอกประยุทธ์" ได้