เปิดใจ !! “หมอสมาธิ” รักษา 2 เด็กดักแด้ ฟรีตลอดชีวิต