สมิติเวช ทุ่มงบ 900 ลบ.เปิดรพ.ญี่ปุ่นแห่งแรกในอาเซียน