“อุตตม” ชี้ลงเรือลำเดียวกัน ช่วยกันพาประเทศเดินหน้า