ร.ฟ.ท.ยอมรับไฮสปีด 3 สนามบิน เซ็นสัญญาไม่ทัน 15 มิ.ย.