ศึกดวลขนมจีน! “ฮุนเซน”กินขนมจีนแสดงพลังโต้ “สม รังสี”