นายกฯ ตั้งเป้าปี 63 ต้องมีน้ำประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน