“วิษณุ” เปิดชื่อ 6 ใน 10 กรรมการสรรหา ได้เก้าอี้ ส.ว.