ไอเดียแจ่ม แขวนรูป “ลิงกัง” ขู่ “ลิงแสม” ไม่ให้มารื้อต้นไม้