“รักเกียรติ สุขธนะ” อดีต รมว. สาธารณสุข เสียชีวิตแล้ว