ราคาน้ำมันดิบโลก ยังร่วงต่อเนื่อง ต่ำสุดตั้งแต่ ม.ค.