มุ่งหน้าคืนชีวิตให้ “แก่นมะกรูด” หยุดการพังทลายหน้าดิน