เตือนดื่มน้ำ “เซเลอรี่” มากไป โพแทสเซียมเกิน กระทบไต