สวนสัตว์ภูเก็ต ปฏิเสธวางยาเสือโคร่ง อ้าง ล่ามโซ่ป้องกันอันตรายระหว่างถ่ายรูปคู่นักท่องเที่ยว