ช่องสารคดีดัง เปิดคลิป "เสือโคร่ง" สวนสัตว์ภูเก็ตโดนล่ามเพื่อถ่ายรูป