กรมสุขภาพจิต โพสต์เตือน ใช้ กัญชา เสี่ยง “หูแว่ว-ประสาทหลอน”