ผ่าน 8 เดือน รัฐใช้จ่าย 2.1 ล้านล้าน เกินเป้า 1.86%