หมอกลงทะเล! เตือน “เรือประมง-เรือพาณิชย์” เช็คสัญญาณไฟระวังเรือชนกัน