“อหิวาต์หมู” ระบาดหนัก เวียดนามฆ่าหมู แล้ว 2.5 ล้านตัว