"โครงการสู่มาตุภูมิ" เด็กกำพร้ากลับบ้านเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นไทย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ปี 2562 เด็กไทยถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์แล้วกว่า 4,000 คน อธิบดีฯ ห่วง เด็กฝากเลี้ยงเพราะพ่อแม่ต้องคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น พร้อมเตรียมจัดงานสู่มาตุภูมิครั้งที่ 9 ฟื้นรากเหง้าความเป็นไทยให้เด็กที่ถูกรับไปเป็นลูกบุญธรรม

TOP ประเด็นร้อน