​ประยุทธ์สั่ง สธ.และกองทัพ-ชวนชาวบ้านบริจาคของช่วยเหลือแผ่นดินไหวเนปาล