​ทัพบก-ทัพอากาศ รับลูกนายกฯ เตรียมพร้อมกำลังเฉพาะกิจช่วยเหลือแผ่นดินไหวเนปาล