เครื่องบินรบเยอรมนี “ยูโรไฟท์เตอร์” ชนกันกลางอากาศ นักบินดับ 1