ศาล สั่งให้เอกชน ชดใช้ค่าฟื้นฟูมลพิษใน "ลำห้วยคลิตี้"