จู่โจมทลายเครือข่ายเงินดิจิทัลต่างชาติ นายทุนหอบหลักฐานหนีทัน ก่อนเจ้าหน้าที่มาถึง