ชายชาวอังกฤษเสียชีวิตระหว่างกำลังดูหนังเรื่อง "แอนนาเบลล์"