สั่งย้าย !! สพฐ. ให้ ผอ.ร.ร.วัดสุทธิฯ ช่วยราชการ สพม.2